SimonsVoss Mobilekey

Sådan låser man nu: 

 

Innovationen specielt til små og mellemstore virksomheder bringer Dem op på det nyeste tekniske niveau. De gode gamle nøgler erstattes i MobileKey-systemet af en digital transponder, et pinkode-tastatur eller en smartphone.

 

MobileKey oprettes og administreres via Web-App. App'en kan betjenes på alle internetbaserede enheder, som PCs, tablets, Mac- computere eller Smartphones. De fastlægger med få klik, hvilke personer, der har hvilke adgangsrettigheder. 

Data fra web-app'en overføres til SimonsVoss-serveren, oprettes dér som låseplan og returneres automatisk til web-app'en. Automatisk - De skal intet foretage Dem.

De mest moderne radionøgler

I MobileKey-systemet er de almindelige nøgler udtjent. Nu kan De åbne Deres døre med kun en transponder, et pinkodetastatur eller med Deres smartphone.

Den digitale cylinder med dobbeltknop MobileKey er velegnet både udendørs og indendørs. Den rummer funktionen ”adgangskontrol” for tidsplaner og kan registrere adgange. Den får sin energi fra en knapcelle, der rækker til op til 300.000 aktiveringer, For online-udvidelse af låsesystemet står der altid dørcylindere med integrerede netværkskoblinger til rådighed.

Kontakt os